• Services
  • Clients
Back

Wood research Websites

Vytvorená web stránka pre TU Zvolen je špecializovaný odborný portál, ktorý je zameraný na prepojenie vedeckej oblasti so súkromným sektorom. Ide o zdieľanie informácií a hľadanie interakcií v spoločných projektoch súkromným a vedeckým sektorom. 
 web dizajn domovskej stranky Veda a vyskum
tvorba webu Veda a vyskum - subpage